Fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2024

Gepubliceerd door admin op

Kerst 2023: Op elkaar letten

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, moet ik opnieuw constateren dat het een bijzonder jaar is geweest. Ik zeg niets vreemds als we constateren dat er nare dingen gebeuren in de wereld. De oorlogen in Oekraïne en in Gaza zullen wereldwijde gevolgen hebben. De opdrijving van energieprijzen heeft ook zijn effecten op de financiële huishouding van onze biljartclub. Ook wij zijn niet verschoond gebleven van de nare dingen. Denk hierbij o.a. aan Bert Brouwer, die het voorzitterschap vanwege zijn ziekte heeft moeten neerleggen. Daarnaast zitten sommige mensen er letterlijk en figuurlijk niet warmpjes bij. Met de kerst in aantocht wil ik vragen of we een beetje naar elkaar kunnen omkijken. Elkaar wellicht helpen. Zoals we ook moeten doen voor de organisatiekant van onze vereniging. Ik prijs ons gelukkig met de vele vrijwilligers die we hebben, maar we moeten er voor waken dat vrijwilligers overvraagd worden. Daarom roep ik jullie op: kunnen we ook binnen de vereniging op elkaar letten? En kun ook jij iets doen voor de vereniging? We kunnen op alle vlakken ondersteuning gebruiken. Laten we er samen de schouders onder zetten!

Het jaar zit er weer bijna op. We maken ons op voor de feestdagen met onze families en vrienden.

Graag wil ik gezegd hebben dat het uitstekend gaat met de biljartvereniging. De leden kunnen er dan ook vanuit gaan dat er een financiële gezondheid heerst bij de vereniging. De positieve flow in het vrijwilligerswerk en de ontspannen en plezierige manier waarop de leden in harmonie met elkaar omgaan. Het bestuur kan dan ook tevreden terugkijken op het jaar 2023.

Een dankwoord aan het einde van het jaar voor al onze vrijwilligers, de commissies in al haar activiteiten die bijdragen om het biljarten mogelijk te maken.

Maar ook een dankwoord aan jullie als leden die met elkaar de vereniging vormen. Dank voor jullie inzet! De sponsoren wil ik bedanken voor de ondersteuning voor het afgelopen jaar.

Ik wil jullie, ook namens de andere bestuursleden, een hele warme kerstperiode toewensen en alle goeds voor het jaar 2024.

Tot ziens op onze Nieuwjaarsborrel op zaterdag 6 januari 2024.

Categorieën: Algemeen